Uzraudzīšana    Īpašu uzmanību izstrādātāju kolektīvs pievērš sistēmu uzraudzīšanai. Uzraudzīšanas ietvaros savlaicīgi tiek ieviesti saistītie ar likumdošanas izmaiņām papildinājumi. Izskatās lietotāju ierosinājumi un tie, kuri pēc izstrādātāju viedokļa ir lietderīgi, iekļaujas sistēmās.
   Uzraudzīšanas ietvaros var būt sniegta konsultatīvā palīdzība, kā sistēmu ekspluatācijas jautājumos, tā arī grāmatvedības uzskaites veikšanas jautājumos. Ārkārtas gadījumos (datora bojājumos, elektroenerģijas padeves traucējumos un t.t.) tiek sniegta steidzama palīdzība datu bāzes atjaunošanā un labošanā. Lietotājiem, ar kuriem ir noslēgti uzraudzīšanas līgumi, tiek piešķirtas atlaides pie jaunu sistēmu vai jau eksistējošo sistēmu jauno versiju iegādes.

       Комплексная система бухгалтерского учета AS web, построена на других принципах чем предыдущие системы семейства AS и подход к ее сопровождению несколько иной.
В теперь  сопровождение входит:

  • Обеспечение работоспособности сервера.
  • Поддержка и своевременное обновление системной математики на сервере.
  • Своевременное внесение в программное обеспечение AS web изменений связанных с действующим законодательством.
  • Внесение в программное обеспечение AS web изменений связанных с улучшением технологии обработки данных, с вновь появившимися возможностями улучшения функционирования системы.
  • Восстановления баз данных, если возникает такая потребность.
  • Консультационная помощь пользователям по вопросам эксплуатации системы.
  • Ежедневное копирование данных пользователя и хранение копий в течении 30 суток.

    Соответственно и время реакции на запросы пользователей резко уменьшилось. Теперь пользователь при возникновении каких-либо вопросов, связывается с нами по  телефону или Skype а мы в режиме online решаем проблемы пользователя. Примерно 80% запросов мы удовлетворяем сразу, остальные 20% - в течении часа, двух, в очень редких случаях решение проблемы занимает сутки. Поэтому называть нашу работу сопровождением, наверное не совсем правильно. Наверное правильнее было ее назвать - поддержка работоспособности системы. Именно поэтому мы стараемся не продавать систему, а сдавать ее в аренду. На наш взгляд качество обслуживания в режиме online намного выше традиционного. В качестве примера можно привести переход с латов на EURO. Мы поменяли валюту всем нашим пользователям в ночь с 31.12 на 01.01 без участия пользователей и без дополнительной платы.     

Стоимость аренды ASGL web (ASGL, ASMT, ASRZ, ASshop, UTIL) зависит от нагрузки на наши сервера, но ориентировочно - 130 EUR в месяц (без учета НДС). 
 


Latvija, Rīga, Pīkola iela 29, tālrunis (+371) 29220354