AS web cenas

    As web ir vienots programmu komplekss, kura pamatā stāv kompleksā grāmatvedības uzskaites sistēma - ASGL web.
Turklāt AS web ir iekļautas:
 • ASMT web - Realizācijas un marketinga sistēma
 • ASRZ  web - Darba algas aprēķina sistēma
 • ASshop - Internet-veikals
Visas šīs sistēmas var strādāt tikai ASGL web un kalpo ASGL web iespēju paplašināšanai. Mazliet malā atrodas ASshop, kurš tiek piegādāts bāzes programmnodrošinājuma veidā un turpmāk tiek papildnoregulēts konkrētajiem pieprasījumiem (par atsevišķu maksu). Tāpēc bāzes cenas tiek notektas uz visu AS web kompleksu.

    Lietotājam ir iespēja iegādāties AS web īpašumā vai to nomāt.
1. AS web iegāde īpašumā - 10000 EUR.
     Priekšrocība:
 • var ekspluatēt sistēmas lokālā INTRANETA ietvaros, tas nozīmē, ka to aizsardzība būs maksimāla, teorētiski lielāks darbības ātrums, kā arī neatkarība no INTERNET provaideriem.
    Trūkumi:
 • sistēmas cena
 • prasmīga augsti kvalificēta sistēmas programmētāja nepieciešamība (ar augstu darba algu), uzturēt labus serverus, UPS u.t.t.
 • tādas sistēmas uzraudzīšana mums radīs notektas grūtības, tādēļ par tās cenu vajag vienoties atsevišķi, turklāt izmaiņu ieviešana sistēmā laika ziņā pagarināsies salīdzinājumā ar izmaiņu ieviešanu nomātā sistēmā.
2. AS web noma - 130 EUR mēnesī (datu bāze glabājas uz SIA "AS SISTĒMAS" serveriem, piekļūšana  pie tām caur INTERNET tīklu)  .
    Priekšrocības:
 • ekspluatācijas cena (130 EUR mēnesī ir daudz mazāk par laba sistēmas programmētāja + servera cena (+ rezerves daļas) + UPS +  t.t.)
 • uzraudzīšana tiek veikta jaunā kvalitātes līmenī - lietotājs zvana un mēs uzreiz (online) veicam izmaiņas vai pieprasījumu. Uzraudzīšanas kvalitātes uzlabojumus ir atzīmējuši daudzi mūsu klienti. Visas likumdošanas izmaiņas tiek ieviestas sistēmā uzraudzīšanas ietvaros. Raksturīgs piemērs: pāreja no LVL uz EUR. Visi mūsu klienti pārgāja no LVL uz EUR naktī no 31.12.2013 uz  01.01.2014 un par to viņiem nekas nebija jāmaksā.
  Tā kā var vēl saderēt, kurš no uzraudzīšanas veidiem ir labāks un lētāks.
 • Turklāt, sistēmas nomā ietilpst:
  • serveru diennakts darba nodrošināšana (savlaicīga jaunu sistēmu un antivīrusu programmatūras versiju iestatīšana, detaļu nomaiņa un t.t.)
  • ik nakts datu bāžu kopēšana (kopijas tiek glabātas 30 diennaktis)
  • konsultatīvās palīdzības veikšana klientiem kā grāmatvedības uzskaites jautājumu risināšanā, tā arī AS sistēmu lietošanas jomā (konsultācijas tiek veiktas online režīmā pa telefonu, Skype, E-mail un t.t.
  • klientu datu atjaunošana no arhīva kopijām (pēc pieprasījuma)
    Trūkumi:
 • Gadījumā, ja netiek veikta rēķina par sistēmas nomu apmaksa līdz noteiktam termiņam, AS web automātiski pāriet režīmā - tikai ievadīto dokumentu pārskats.
 • Gadījumā, ja tiek lauzts līgums par sistēmas iznomāšanu ar mūsu firmu, protams ka sistēma paliek lietotājam nepieejama. Lietotājam ir iespēja noslēgt līgumu par AS web datu glabāšanu un pārlūkošanu (bez dokumentu ievadīšanas un koriģēšanas iespējas). Tāda līguma cena ir 50 EUR mēnesī.
3. Apmācība darbam ar AS sistēmām. Protams, jauns uzņēmums vēlas lai tā darbinieki būtu apmācīti darbam ar sistēmām. Veciem klientiem tas nav nepieciešams, jo pēc saviem pamatprincipiem AS web atbilst iepriekšējai versijai. Apmācības cena - 70 EUR stundā.

4. AS web noregulēšana. Katrs uzņēmums savā ziņā ir unikāls, un kaut mēs piegādājam sistēmu ar standarta noregulēšanu, bet tas ir tipveida šablons ar Latvijas Republikā pieņemto kontu plānu un kontējumiem, un to ir nepieciešams papildnoregulēt konkrētā uzņēmuma vajadzībām. Tāda pakalpojuma cena uzņēmumiem, kuri strādā uz Latvijas Republikas tipveda kontu plāna ir 300 EUR, bet uzņēmumiem, kuri strādā uz jebkuriem citiem kontu plāniem, dotā pakalpojuma sena tiek noteikta pēc pušu savstarpējās vienošanās. 

5. Datu iekraušana. Ir realizēta datu iekraušanas iespēja no ASGL, ASMT un ASRZ sistēmām AS web sistēmā.Šī pakalpojuma cena ir 500 EUR. Datu iekraušanu mēs veicam diennakts laikā.

Visas cenas ir norādītas bez PVN.

 


Pīkola iela 29-6, Rīga, Latvija, tālrunis (+371) 29220354