Automatizētā darba algas aprēķina sistēma (programma) ASRZ web

1. Uztur nākamos darba algas veidus:

 •  gabaldarba;
 • stundu;
 • stundu algas likme;
 • dienu algas likme.

2. Ir realizēti visi aprēķināšanas veidi:

 • darba algas un stipendiju (tai skaitā - iknedēļas), piemaksu, kuras ir uzdotas kā procentos, tā arī summās, aprēķins;
 • atvaļinājumu aprēķins;
 • slimības lapu aprēķins;
 • visu vidējo algu aprēķins;
 • mēneša, ceturkšņa, gada u.t.t. prēmiju aprēķins;
 • naktsstundu, izejamo dienu, svētku dienu, virsstundu darbaaprēķins;

3. Ir realizēti nākamie ieturējumu veidi:

 • avansa un ārkārtas avansa aprēķins;
 • nodokļu (gada un/vai mēneša) ar pārrēķinu pa mēnešiemaprēķins;
 • iemaksu aprēķins;
 • pārskaitījumi:
  - pa pastu;
  - bankā (tai skaitā uz kredītkarti),pieļaujas nodošana uz disketēm;
  - uzņēmumiem (kaut veikalā par preci);
 • pieļaujas darba algas izmaksāšana latos (bez santīmiem).

4. Ir realizētas nākamās atskaites:

 • dažāda lieluma maksājumu saraksti un aprēķinalapiņas;
 • maksājumu sarakstu reģistri;
 • maksājumu kopsavilkums ar sadalīšanu pa darbiniekukategorijām;
 • maksājumu sadalīšana pa pasūtījumiem (darba tematiem);
 • ieturējumu kopsavilkums;
 • visu veidu soc.atskaites: 4-tā forma, ziņojums parsoc.nodokļu maksājumiem (ir realizēta iespēja nodošanai soc.nodaļās uz disketēm), katra darbinieka soc. apdrošināšanas personīgās kartiņas;
 • deklarācijas, atskaite par ienākuma nodokli pa teritorijukodiem, katra darbinieka gada uzkrāšanas kartiņas;
 • izziņas par darbinieka vidējo algu un vēl ļoti daudz kā.

5. Связь с бухгалтерией

 • зарплата может базироваться на классификаторе подотчетных лиц системы бухгалтерского учета ASGL web.
 • проводки начисления заработной платы формируются автоматически и передаются в бухгалтерского учета ASGL web.

6.  Система ASRZ web, также как и ASGL web работает в среде интернет (online), под любым браузером, следовательно под любой операционной системой.Количество одновременно работающих работников не ограниченно.

 


Latvija, Rīga, Pīkola iela 29, tālrunis (+371) 29220354