Realizācijas un marketinga sistēma interneta (programma)
АSMT web.

    1. Vispārējās ziņas.

    Preču un pakalpojumu realizācijas un marketinga sistēma (online. cloud computing) ir paredzēta menedžeru, pārdevēju darbam. Faktiski šī sistēma darbojas uz ASGL web bāzes (visi dati momentāli nokļūst ASGL, kurā grāmatvedim ir iespēja tos pārskatīt, koriģēt, dzēst), un ir izdalīta atsevišķā sistēmā vienīgi grāmatvedības datu aizsardzības nolūkam no nekompetentas iejaukšanās. Ar šo pašu nolūku ASMT web ir liegts informācijas eksports elektroniskajās tabulās (Excel, Calc, un t.t.), jo mūsu laikā elektroniskās tabulas ir pats ērtākais veids informācijas izkrāpšanai. Protams, ka ASMT web nevar darboties bez kompleksās grāmatvedības uzskaites sistēmas - ASGL web.
    Sistēma ASMT web, tāpat kā ASGL web strādā Interneta vidē, zem jebkura browsera, sekojoši - zem jeburas operētājsistēmas.
    Ierobežojumi:

 • pēc lietotāju skaita - nav;
 • pēc lokālo datoru skaita - nav;
 • pēc operētājsistēmām - nav;
 • pēc teritotiālā izvietojuma - nav;
 • vienīgais - datoram ir jābūt pieslēgtam Interneta tīklam vai Intraneta (lokālā Interneta) tīklam.

    Savu uzdevumu ietvaros, - preču realizācija un marketings, ASMT web ir visas  ASGL web iespējas, bet ir vairāk papildiespēju, proti:

 • sistēmā ir paredzētas speciālās analīzes formas (reitings pa pircējiem, reitings pa precēm u.c.)
 • sistēmā ir realizēta iespēja darbam ar kases aparātiem. Uz doto brīdi tiek uzturēts darbs ar CHD markas kases aparātu sekojošām modifikācijām: 
  • CHD5010T
  • CHD5510T
  • CHD3510T
  • CHD3010T
 • sistēma strādā ar preču svītru kodiem. 
 • sistēmā ir realizēta iespēja individuālo realizācijas cenu piešķiršanai jebkuram partnerim.
 • sistēmā realizācijas procesā tiek pārbaudīts pircēja parāds un, pie noteiktā parāda limita pārsniegšanas, realizācija tiek aizliegta.
 • sistēmā ir iebūvētā elektroniskā marketinga sistēma E-shop (Internet-veikals). 
  Standarta variantā E-shop strādā tikai priekš tiem klientiem, ar kuriem ir noslēgti attiecīgie līgumi, tas nozīmē, ka katru jaunu klientu ir jāreģistrē datu bāzē par to uzņēmuma noteiktam atbildīgam darbiniekam (tas ir izdarīts drošības nolūkos). Tāds variants ir ļoti labs vairumtirdzniecības uzņēmumiem. Mazumtirdzniecībai caur E-shop ir arī viss gatavs, vienīgi katram klientam ir savi vēlējumi (piemēram: fotoattēli, preces apraksts, E-shop ievietošana konkrētā pasūtītāja mājas lapā, mājas lapas noformēšana) un mēs īsā laika posmā esam gatavi ievietot mazumrealizācijas E-shopa moduļus pasūtītājam vajadzīgā čaulā, un, attiecīgi noregulēt klientu automatiskās reģistrācijas programmu. Bet, tas viss tiek veikts par atsevišķu samaksu. 
 • sistēmā ir reakizētas dažādas preču uzskaites metodes:
  • saldo
  • vidēji svērtā
  • FIFO
  • LIFO
  • uzskaite pa partijām.

    Kopumā ir realizētas visas labākās iepriekšējās Realizācijas un marketinga sistēmas ASMT 2.2. īpašības, tikai tas viss ir izpildīts mūsdienīgākā, kvalitatīvi jaunākā līmenī. Konkrētāk ir sadalītas pārdevēju un grāmatvežu vajadzības. Ir paredzēta datu pārsūknēšana no ASMT 2.x. sistēmas ASMT web sistēmā.
    ASMT web realizēto izejošo formu koncepcija pirmo reizi tika pielietota pēdējā ASMT 2. versijā, - izejošās formas tiek veidotas ar parastā HTML-redaktora palīdzību, bet pēc tam programma ievieto tajās datus.

    2. Aizsardzība.

    Tā kā ASMT web ir ASGL web kopas daļa, visas realizētās ASGL web aizsardzības metodes un veidi darbojās arī ASGL web. Cita lieta ir E-shop, kuram nevar uzlikts nopietnu aizsardzību. Šai gadījumā mēs izvēlējamies iespējamo zaudējumu minimizācijas ceļu: E-shop lietotājam ir iespēja tikai preču pasūtīšanai (veikt pasūtījumus) un sekot pašu pasūtījumiem. Protams ka tiek sekots pasūtījuma avots un, pēc vēlēšanās, var izsekot katra klienta E-shop apmeklēšanas datumu un laiku. 

    3. Sistēmas cena.

        Ir paredzēti sekojošie ASMT web iegādes veidi:

 • Sistēmas iegāde īpašumā un tās ekspluatācija ne uz  SIA "AS SISTĒMAS" serveriem.
  Tādas iegādes veida priekšrocība ir tas, ka Jums ir iespēja sistēmas ekspluatēšanai lokālā INTRANETA ietvaros, t.i. būs nodrošināta maksimāla sistēmas aizsardzība, teorētiski ātrāka darbība, kā arī neatkarība no INTERNET-provaideriem.
  Toties  pie tādas iegādes veida trūkumiem ir jāpieskaita:
  • ASGL web  iegādes tiešā īpašumā nepieciešamība- 10000 EUR
  • Ir jāalgo kvalificēts sistēmu programmētājs, bet Latvijā to, diemžēl, ir palicis ļoti maz (pārsvarā jau aizbraukuši uz ārzemēm), pietam tie kas ir palikuši izmaksā dārgi, jāuztur labus datorserverus, UPS u.c. 

    4. Apmācība. Dabīgi, ka jauns uzņēmums vēlas lai personāls būtu apmācīts darbam ar sistēmu ("veciem" klientiem tas nav nepieciešams, jo pēc saviem pamatprincipiem ASMT web atbilst iepriekšējai versijai).  Izejot no valstī noteiktās minimālās darba algas apmēra, lietotāju apmācība darbam ar sistēmām stundā izmaksās 0.20 no valstī noteiktās minimālās darba algas apmēra 86 EUR .

    5. Sistēmas noregulēšana. Katrs uzņēmums savā ziņā ir unikāls, un kaut mēs piegādājam sistēmu ar standarta noregulēšanu (tas ir tā sakot Latvijas Republikas kontu plāna tipveida šablons) to ir nepieciešams noregulēt konkrētā uzņēmuma vajadzībām. Tāda pakalpojuma cena uzņēmumiem, kuri izmanto Latvijas Republikas tipveida kontu plānu sastāda 0.5 valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru 215 EUR . Klientiem, kuri jau ir mūsu uzraudzīšanā paredzēta atlaide 50%, t.i sistēmas noregulēšana izmaksās 0.25 valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru 107,50 EUR. Uzņēmumiem, kuri strādā ar jebkuriem citiem kontu plānu veidiem, dotā pakalpojuma cena tiks noteikta pēc savstarpējas vienošanās.

    6. Datu pārnešana. Ir realizēta datu pārnešanas iespēja no sistēmām ASMT 2.x  ASGL web sistēmā. Šī pakalpojuma cena sastāda 1 valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru. Klientiem, kuri jau ir mūsu uzraudzīšanā paredzēta atlaide 50%, t.i sistēmas noregulēšana izmaksās 0.5 valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru 215 EUR. Datu pārnešana tiek izpildīta vienas diennakts laikā. Ja Jūs iegādājaties ASGL web un ASMT web vienlaicīgi, tad par ASMT pārsūknēšanu jums nav jāmaksā, jo visi dati tiek pārsūknēti kopā ar ASGL datiem.

    Visas cenas ir uzrādītas bez PVN.

 


Pīkola iela 29-6, Rīga, Latvija, tālrunis (+371) 29220354