Par Mums

   Firma "AS Sistēmas" ir reģistrēta 1996.gada 10.maijā, bet izstrādātāju kolektīvs darbojas kopā daudz agrāk. 1986.gadā bija organizēts kooperatīvs "ROKS". Pirmais kolektīva izstrādājums ir automatizētā darba algas aprēķina sistēma ASRZ 2.0. Sistēma strādāja interaktīvā režīmā uz mašīnām ES sērijas. Lietotājiem tika uzstādīti attālie 7920 tipa termināli, kuri bija saistīti ar centrālo mašīnu caur izdalītām telefona līnijām. Sistēmu lietoja vairāki lielākie uzņēmumi, tādi kā:

 • Rīgas vagonu rūpnīca;
 • Rīgas gaļās kombināts;
 • Rīgas elektrolampu rūpnīca;
 • Fabrikas "Juglas manufaktūra" un "Rīgas manufaktūra";
 • Rūpnīca "ERA";
 • "85 rūpnīca" un daudz citu Rīgas uzņēmumu.

   ASRZ, kā arī citas kolektīva izstrādātās sistēmas plaši izmantojās aiz Latvijas robežām. Uz tām strādāja:

 • Lidosta "Šeremetjevo";
 • Kosmisko lidojumu vadīšanas centrs Podļipkās;
 • Zinātniskā rūpniecības apvienība "Voshod" Maskavā;
 • Zinātniskā rūpniecības apvienība "Fazatron" Maskavā;
 • Taškentas lidosta;
 • Samarkandas rūpnīca "KINAP";
 • Kijevas pilitehniskais institūts;
 • Kijevas Zinātniskā rūpniecības apvienība "Majak";
 • Kijevas Zinātniskā rūpniecības apvienība "Impuls" un daudz citu uzņēmumu.

   ASRZ bija pazīstamākais kolektīva izstrādājums. Bet bez ASRZ tika ražoti arī vairāki citi izstrādājumi:

 • 1987.gadā – Darba uzdevumu aprēķina sistēma ASRN (saistīta ar ASRZ);
 • 1988.gadā – Pamatlīdzekļu uzskaites sistēma ASOF;
 • 1989.gadā – Darba algas aprēķina sistēma ASRZ 2.1.

   Sākot ar 1990.gadu izstrādāanas darbi sāka veikties uz personāliem datoriem un dati no Mainfreim pārsūknējās uz PC. Visas sistēmas strādā kā lokālā, tā arī tīkla režīmā.

 • 1990.gadā – Darba algas aprēķina sistēma ASRZ 3.0.;
 • 1991.gadā – Lietvedības sistēma ASDK;
 • 1991.gadā – Kompleksā grāmatvedības uzskaites sistēma ASGL 1.0.;
 • 1992.gadā – Komunālo maksājumu aprēķina sistēma ASNP 1.0.;
 • 1993.gadā – Jauna versija Kompleksās grāmatvedības uzskaites sistēmas ASGL 1.1.;
 • 1995.gadā – Realizācijas un marketinga sistēma ASMT 1.0.;
 • 1997.gadā – Uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzes sistēma ASAN;
 • 1998. gadā – Jauna versija Darba algas aprēķina sistēmas ASRZ 3.2.;
 • 1999.gadā – Realizācijas un marketinga sistēma ASMT 2.0.
 • 2002.gadā – Jauna versija  Realizācijas un marketinga sistēmas ASMT 2.1;
 • 2004.gadā – Jauna versija  Kompleksās grāmatvedības uzskaites sistēmas ASGL 1.2;
 • 2005.gadā – E-ASMT sistēma, preču pasūtījumu sistēmas versija caur Internetu;
 • 2006.gadā – Jauna versija  Realizācijas un marketinga sistēmas ASMT 2.2;

Šīs sistēmas veiksmīgi darbojas jau vairāk par 15 gadiem un, pat uz šo brīdi, pēc saviem funkcionāliem raksturojumiem ir pilnīgi konkurentspējīgas, tā kā to galvenā īpatnība ir ļoti augsts drošuma līmenis. Bet jauna tehnika un tehnoļoģijas rod jaunas iespējas. 
   Dotās sistēmas darbojās, un daudzas vēl joprojām tiek izmantotas tādos uzņēmumos, kā:

 • Valsts ieņēmumu dienesta visas nodaļas (vairāk par 10 gadiem);
 • LR IeM VUGD;
 • SIA "EURO-AUTO";
 • SIA "MONO" ITC - Latvija"
 • SIA "AUTO-KRAVA";.
 • SIA "Rīgas laku un krāsu rūpnīca" ar visiem saviem veikaliem;
 • SIA "Lauktehnika";
 • SIA "Juglas manufaktūra";
 • SIA "JUMIKS"
 • SIA "JUKAD"
 • SIA "Vermerk" Latvijas-Vācijas kopuzņēmums un daudzi citi.

   No 2007.gada izstrādne tiek veikta interneta vidē (online) un 2008.gada jūlijā ir pabeigta Kompleksās grāmatvedības uzskaites sistēma ASGL web. Dotai sistēmai praktiski nav nekādu ierobežojumu, tā ir mantojusi visu iepriekšējo versiju pēctecību (dati no ASGL 1.2. un ASMT 2.2. tiek pārsūknēti ASGL web). 

 • 2008-2009.gadā – Kompleksā grāmatvedības uzskaites sistēma ASGL web.
 • 2009-2011 gadā - Realizācijas un marketinga sistēma ASMT web.
 • 2011-2012 gadā - Internet veikals AS-shop saistīts ar ASGL un ASMT
 • 2012 gadā - Darba algas aprēķina sistēma ASRZ web.

   Izstrādātāju darbības pamatprincipi ir:

 • sistēmu mantojamība (veco versiju dati tiek automātiski pārsūknēti jaunajās versijās);
 • visu likumdošanas izmaiņu un attaisnoto lietotāju priekšlikumu uzturēšana (praktiski visas LR likumdošānas obligātās atskaites tiek izdrukātas no sistēmām);
 • konsultatīvās palīdzības sniegšana, kā sistēmu ekspluatācijas, tā arī grāmatvedības uzskaites jautājumos.

   SIA "AS Sistēmas" speciālisti nodarbojas ne tikai ar programmu nodrošinājuma izstrādāšanu, bet arī vienmēr gatavi sniegt Jums palīdzību tādos jautājumos, kā:

 • programmu nodrošinājuma uzstādīšāna un noregulēšana, tīklu izveidošana un ekspluatācija;
 • Jums nepieciešamā programmu nodrošinājuma un tehniskā aprīkojuma izvēle;
 • Jūsu datoru remonts un profilakse.
 


Latvija, Rīga, Pīkola iela 29, tālrunis (+371) 29220354